در این پست قصد داریم به کمک میکروکنترلر AVR، یک LED چشمک زن بسازیم. کدنویسی این پروژه در نرم افزار کدویژن(CodeVisionavr) و شبیه سازی آن در پروتئوس(Proteus) انجام خواهد شد. در پایان، این پروژه را بصورت عملی پیاده سازی خواهیم کرد.

در مرحله اول، پروژه را کدنویسی  کرده و آن را در پروتئوس شبیه‌سازی می‌کنیم. در ویدیو زیر با جزئیات به این موضوع پرداخته‌ام:

بعد از کدنویسی و شبیه سازی پروژه، نوبت به پیاده سازی عملی پروژه می‌رسد که این بخش هم نکات خاص خود را دارد. پیشنهاد میکنم ویدیو زیر را کامل ببینید و پروژه خود را پیاده‌سازی کنید:

کد نوشته شده برای این پروژه:

[code lang=”c”] #include #include void main(void) { DDRA=0b00000001; // A0 DIR : OUTPUT while (1) { PORTA.0=1; // LED ON delay_ms(500); PORTA.0=0; // LED OFF delay_ms(500); } } [/code]