یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طراحی مدارات الکترونیکی(به خصوص مدارات دیجیتال) باید رعایت شود، جلوگیری از وضعیت‌های ناخواسته است.

در  برخی موارد، یکی رایج‌ترین راهکارها، استفاده از مقاومت‌های پول آپ(Pull-up) یا پول داون(Pull-down) است که در ویدیو زیر به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداخته ایم.